Детски надбавки

Чуждестранните граждани, които работят в Германия, също имат право на семейни добавки. UnionTAX ще Ви информира и подкрепи в получаването на детски добавки в Германия.

Детски надбавки
Чуждестранните работници в Германия също имат право на детски надбавки.

Съществува така нареченият Фонд Дете, в който са вписани всички страни от ЕС. Днес гражданите на Европейския Съюз могат да се движат свободно и ето защо чуждестранните граждани също имат право на семейни надбавки в Германия.

Независимо от вида на разрешително за пребиваване в Германия, всички чуждестранни граждани, които работят и живеят в Германия, имат право на семейни надбавки.Условието е да идват от страни, членки на ЕС.

Това важи също и за пребиваването на дете в друга страна, членка на ЕС.Това значи,че много от чуждестранните работници имат право на семейни надбавки в Германия за периода на пребиваване в Германия.В случай,че единият родител получава детски надбавки в родната страна, то се изчислява разликата до сумата за детски надбавки в Германия. Получава се сумата от разликата между надбавките в Германия и в родната страна.

Правото на детски надбавки е за всеки месец.

Важни предпоставки
За да имате право на детски надбавки, трябва да имате поне едно дете.Правото на детски надбавки е за всеки месец, за който са изпълнени изискванията за тяхното получаване.С изтичането на месеца, в който детето навършва своята 18 година, свършва и правото на родителите на детски надбавки.

Деца, които след навършването на 18г. продължават да посещават училище, придобиват професия или следват, могат да продължават да получават детски надбавки, като се докаже това в Семейната Каса ,че те учат и се подадат наново нужните документи.Детски добавки се получават максимално до навършването на 25г. на детето. Деца, които са навършили вече 18г., могат при дадени условия да продължат да получават детски надбавки. Ние ще Ви информираме за това с удоволствие.

Нашите услуги

За да получавате детски надбавки трябва да подадете молба за това, както и набор от други документи в Семейната Каса.Заедно с Вас ще подготвим документите Ви!При нужда ще се свържем с предишния Ви работодател и ще изискаме нужните документи от него за получаване на детските надбавки.

За Ваше улеснение ще останем в контакт със Семейната Каса и ще проведем нужната кореспонденция.

Нашият екип ще Ви придружи по време на целия този процес и ще Ви информира при въпроси и от страна на Семейната Каса.

Няма да имате езикови проблеми, защото нашият екип владее Вашия език и ще поеме всички ангажименти вместо Вас!

С UnionTAX подаването на декларацията за детски надбавки се превръща в детска игра!

Обадете ни се още днес и запишете ден ,в който да Ви консултираме!

Нашият екип разполага с нужните знания и ще отговори на всичките Ви въпроси.

Свържете се с нас! Ние сме на Ваше разположение! Email: CLOAKING

 

 

UnionTAX

UnionTax- Вашият солиден партньор при връщането на данъци от работа в Европа, устни и писмени преводи, както и при грижа за персонала.

 
Равни права за чуждестранните работници

Работещите , от страните извън  Европа , трябва да имат същите права , както и работещите от Страните от Европейския съюз,

Прочети още...
 
Централата за посредничество на чужденци и специалисти помага при наемането на помощ в домакинството от Европа

Централата за посредничество на чужденци и специалисти помага при намирането на

Прочети още...
 

Vă stăm la dispoziție de luni până vineri între 09:00 și 17:00.

Fon: +40 (0) 267 306 030
Fax: +40 (0) 267 310 137

Обадете ни се или ни оставете съобщение!

Newsletter

 

Wir machen Profis